Jak wybrać spółkę, której pożyczy się pieniądze?

Jak wybrać spółkę, której pożyczy się pieniądze? – czyli alternatywa dla racjonalnych inwestorów. Inwestor indywidualny ma obecnie do dyspozycji bogaty wachlarz różnych instrumentów finansowych, z których największym zainteresowaniem cieszą się obligacje korporacyjne. Jest to korzystna forma finansowania przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń kredytowania ze strony banków, ale też i w miarę bezpieczny sposób inwestowania wolnych środków….

Obligacje korporacyjne alternatywą na czasy kryzysu

W czasach kryzysu banki z różnych powodów nie zaspokajają potrzeb finansowych przedsiębiorstw. Rośnie więc liczba emitentów obligacji korporacyjnych oferujących papiery wartościowe po atrakcyjnym oprocentowaniu. Środki uzyskane z emisji przedsiębiorstwo może wykorzystywać na podtrzymywanie bieżącej płynności i regulowanie bieżących zobowiązań. Nie bez odzewu pozostają również inwestorzy coraz częściej zainteresowani tego typu inwestycjami. Rynek obligacji korporacyjnych w…